UDENES SOKN

2150 ÅRNES 63 91 12 80 post@nes.kirker.net

Nominasjonskomiteens liste

1
ANN KRISTIN GRØNBAKKEN f. 1967 Neskollen
2
SOFIE GRØNBAKKEN f. 1997 Neskollen
3
MARIANNE SLETTE GRANUM f. 1974 Neskollen
4
LARISA BULL f. 1964 Neskollen
5
HILDE MERETHE FRISTAD RUDOLPH f. 1973 Neskollen
6
BEATE GULBRANDSEN f. 1964 Neskollen
7
LAILA KOLDINGSNÆS MYRVOLD f. 1946 Skreppeng
8
VIGDIS ROALDSTVEIT LØNNING f. 1944 Neskollen
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkens kontorer, Rådhusgata 9 B, 2150 Årnes. Mandag-fredag kl 10:00-15:00 i perioden 10. august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

NESKOLLEN 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Neskollenhallen Melkevegen, 2165 Hvam
NESKOLLEN 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Neskollenhallen Melkevegen, 2165 Hvam