FENSTAD SOKN

2150 ÅRNES 63 91 12 80 post@nes.kirker.net

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

1
TOR GRANMO f. 1953 Fenstad
2
FRIDA HAUGEN f. 1999 Fenstad
3
RUNE SJØLIE f. 1966 Vormsund
4
EVA VÅLER f. 1949 Brårud
5
JOHNY BREKKE f. 1955 Fenstad
6
ANITA LINDHOLT f. 1968 Fenstad
8
INGVEIG HILDE OLBERG f. 1948 Fenstad
9
RAGNHILD BERG HAGEN f. 1979 Brårud
11
SVERRE RIMSTAD f. 1944 Fenstad
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkens kontorer, Rådhusgata 9 B, 2150 Årnes. Mandag til fredag 10:00-15:00 i perioden 10. august til 6. september.

Her stemmer du (stemmekretser)

FENSTAD 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Fenstad skole 2170 Fenstad
FENSTAD 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Fenstad skole 2170 Fenstad