FEIRING SOKN

, 2093 FEIRING 63 96 52 20 kirkekontoret@eidsvoll.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 12. august - 6. september Feiring kirkekontor, Vormavegen 28, 2080 Eidsvoll

Her stemmer du (stemmekretser)

Feiring 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Fløygir Ungdomslokale 2093 Feiring
Minnesund 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Fløygir Ungdsomlokale 2093 Feiring