HURDAL SOKN

2090 HURDAL 63 98 73 02 hurdal@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Hurdal kirkekontor, Torget 7, 2090 Hurdal. Uke 34, 35, 36. Tirsdag og torsdag kl. 10 - 14

Her stemmer du (stemmekretser)

HURDAL 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Familiens hus Torget 5, 2090 Hurdal
HURDAL 09.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Familiens hus Torget 5, 2090 Hurdal