HASLE SOKN

Eindrides vei 9, 0575 OSLO 23 62 97 70 post.hasle@oslo.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
JAN LUDVIG VINNINGLAND f. 1972, Seniorforsker Bergljots vei
2
OLE PETTER MELLEBY f. 1973, Partner i ISCO group Ansgar Sørlies vei
3
ELIN FINNANGER f. 2001, Skoleelev Grenseveien
4
MARI PLEYM f. 1980, Seniorrådgiver Einars vei
5
KJELL IVAR SKJERDINGSTAD f. 1964, Professor Frydenbergveien
6
ALF KNUTSEN f. 1948, Kirketjener St. Jørgens vei
7
VILDE MARION LAURITZSEN f. 1993, Bygningsingeniør Hasleveien
8
ELI FRANTZEN f. 1965, Ufør Kryssveien
9
SISSEL HAAKESTAD LERVOLD f. 1944, Pensjonist Bertrand Narvesens vei
10
ANNE KRISTIN SVENDSEN f. 1952, Pensjonist. Finns vei
11
KRISTIN MARGRETHE TYVOLD f. 1961, Konsulent. Einars vei