HASLE SOKN

0575 OSLO 23 62 97 70 post.hasle@oslo.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
JAN LUDVIG VINNINGLAND f. 1972, Seniorforsker Bergljots vei
2
OLE PETTER MELLEBY f. 1973, Partner i ISCO group Ansgar Sørlies vei
3
ELIN FINNANGER f. 2001, Skoleelev Grenseveien
4
MARI PLEYM f. 1980, Seniorrådgiver Einars vei
5
KJELL IVAR SKJERDINGSTAD f. 1964, Professor Frydenbergveien
6
ALF KNUTSEN f. 1948, Kirketjener St. Jørgens vei
7
VILDE MARION LAURITZSEN f. 1993, Bygningsingeniør Hasleveien
8
ELI FRANTZEN f. 1965, Ufør Kryssveien
9
SISSEL HAAKESTAD LERVOLD f. 1944, Pensjonist Bertrand Narvesens vei
10
ANNE KRISTIN SVENDSEN f. 1952, Pensjonist. Finns vei
11
KRISTIN MARGRETHE TYVOLD f. 1961, Konsulent. Einars vei
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Søndag 25. august kl. 12.00-14.00, Sinsen kirke, Lørenveien 13. Onsdag 28. august kl. 12.00-19.00, Villa Solhaug, Einarsvei 14 b.

Her stemmer du (stemmekretser)

Sinsen skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Sinsen skole Lørenveien 7
Sinsen skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Sinsen skole Lørenveien 7
Teglverket skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Tegelverket skole Grenseveien 60
Teglverket skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Tegelverket skole Grenseveien 60