BØLER SOKN

0691 OSLO 23 62 99 20 post.boler@oslo.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Torsdag 29.8. kl. 9.00 - 18.00 i Bøler kirke - General Ruges vei 51

Her stemmer du (stemmekretser)

Skullerud skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Skullerud skole General ruges vei 100
Skullerud skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Skullerud skole General ruges vei 100
Ulsrud videregående skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Ulsrud VGS Tor Jonssons veg 5
Ulsrud videregående skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Ulsrud VGS Tor Jonssons veg 5