VOKSEN SOKN

0767 OSLO 23 62 94 50 post.voksen@oslo.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Voksen menighetskontor, Jarbakken 7, 0767 Oslo. Torsdager kl.12:00 -14.00 i perioden 10.-august til 6.septmber
Alle valgkretser i soknet Voksen menighetskontor, Jarbakken 7, 0767 Oslo. Søndag 1.september etter gudstjenesten.
Alle valgkretser i soknet Oslo domkirke i kapellet, Karl Johans gate 11,0154 Oslo. Mandag og onsdag kl.10:00- 14:00 og fredag 16:00-18:00 i perioden 10.august til 4.september

Her stemmer du (stemmekretser)

Bogstad skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Bogstad Skole Ankerveien 130
Bogstad skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Bogstad Skole Ankerveien 130
Grindbakken skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Grndbakken skole, Gangen utenfor 4.klasse Måltrostveien 106
Grindbakken skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Grndbakken skole, Gangen utenfor 4.klasse Måltrostveien 106
Hovseter skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Hovester skole, Data 1 Hovseterveien 74
Hovseter skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Hovester skole, Data 1 Hovseterveien 74
Persbråten videregående skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Persbråten videregående skole, Ped. rommet Gamle Hovsetervei 1
Persbråten videregående skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Persbråten videregående skole, Ped. rommet Gamle Hovsetervei 1