RØA SOKN

0755 OSLO 23 62 94 30 post.roa.oslo@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

1
BJØRN-TORE NYRUD HANSEN f. 1965, Daglig Leder Bjerkebakken
2
GURO MARGRETHE MOLLNES f. 1984, Jurist Olaf Bulls vei
3
ARNE NORRUD f. 1967, Daglig Leder Vækerøveien
4
CECILIE TROGSTAD JOHNSEN f. 1994, Daglig Leder Melumveien
5
JORUN FOUGNER f. 1940, Pansjonert 1. Amanuensis Søndre Rød
6
ELLEN HIORTH MARTHINSEN KULSET f. 1971, 1. Amanuensis Røaveien
7
ATLE SØRVANG KOREN f. 1974, Medieingeniør Røa Terrasse
8
BORGHILD AGA HAASKJOLD f. 1947, Pensjonert Lektor Hoffsjef Løvenskjolds vei
9
TORILL MAY VESTLY f. 1947, Pensjonist Ekraveien
10
CATHRINE ROSMER f. 1967, Utredningsleder Sørkedalsveien
11
KARIN HOFF f. 1957, Sykepleier Grindbakken
Last ned stemmeseddel

Her stemmer du (stemmekretser)

Bogstad skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Bogstad skole Ankerveien 130, 0757 Oslo
Bogstad skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Bogstad skole Ankerveien 130, 0757 Oslo
Hovseter skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Hovseter skole Hovseterveien 74 , 0768 Oslo
Hovseter skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Hovseter skole Hovseterveien 74 , 0768 Oslo
Lysejordet skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Lysejordet skole Vækerøveien 140, 0383 Oslo
Lysejordet skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Lysejordet skole Vækerøveien 140, 0383 Oslo
Persbråten videregående skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Persbråten videregående skole Gamle Hovsetervei 1, 0768 Oslo
Persbråten videregående skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Persbråten videregående skole Gamle Hovsetervei 1, 0768 Oslo