RØA SOKN

Nordengveien 7B, 0755 OSLO 23 62 94 30 post.roa.oslo@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
BJØRN-TORE NYRUD HANSEN f. 1967, daglig leder Bjerkebakken
2
GURO MARGRETHE MOLLNES f. 1986, jurist Olaf Bulls vei
3
ARNE NORRUD f. 1969, daglig leder Vækerøveien
4
CECILIE TROGSTAD JOHNSEN f. 1996, daglig leder Melumveien
5
JORUN FOUGNER f. 1942, pensjonert 1.amanuensis Søndre Rød
6
ELLEN HIORTH MARTHINSEN KULSET f. 1973, 1.amanuensis Røaveien
7
ATLE SØRVANG KOREN f. 1976, medieingeniør Røa Terrasse
8
BORGHILD AGA HAASKJOLD f. 1949, pensjonert lektor Hoffsjef Løvenskjolds vei
9
TORILL MAY VESTLY f. 1949, pensjonist Ekraveien
10
CATHRINE ROSMER f. 1969, utredningsleder Sørkedalsveien
11
RAGNHILD ABRAHAMSEN HYPHER f. 1947, pensjonert lærer Aslakveien
12
KARIN HOFF f. 1959, sykepleier Grindbakken