NORDBERG SOKN

0861 OSLO 23 62 94 90 post.nordberg@oslo.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10.08.2019 til 06.09.2019 Nordberg kirke

Her stemmer du (stemmekretser)

Blindern videregående skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Blindern videregående skole Sognsveien 80
Blindern videregående skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Blindern videregående skole Sognsveien 80
Kjelsås skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Kjelsås skole Asbjørnsensvei 3
Kjelsås skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kjelsås skole Asbjørnsensvei 3
Korsvoll skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Korsvoll skole Peder Ankersvei 25
Korsvoll skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Korsvoll skole Peder Ankersvei 25
Kringsjå skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Kringsjå skole Sognsveien 210
Kringsjå skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kringsjå skole Sognsveien 210
Tåsen skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Tåsen skole Nordbergvn 15
Tåsen skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Tåsen skole Nordbergvn 15