KLEMETSRUD OG MORTENSRUD SOKN

1281 OSLO 23 62 99 80 post.mortensrud@oslo.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Mortensrud kirkekontor, Helga Vaneks vei 15, 1281 Oslo. Tirsdag-torsdag 10.00-14.00 fra 20.august til 5.september 2019

Her stemmer du (stemmekretser)

Bjørndal skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Bjørndal skole Granbergstubben 7, 1275 Oslo
Bjørndal skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Bjørndal skole Granbergstubben 7, 1275 Oslo
Klemetsrud skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Klemetsrud skole Enebakkveien 418, 1279 Oslo
Klemetsrud skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Klemetsrud skole Enebakkveien 418, 1279 Oslo
Mortensrud skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Mortensrud skole Lofsrudhøgda 195, 1281 Oslo
Mortensrud skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Mortensrud skole Lofsrudhøgda 195, 1281 Oslo
Munkerud skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Munkerud skole Oberst Rodes vei 94, 1165 Oslo
Munkerud skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Munkerud skole Oberst Rodes vei 94, 1165 Oslo
Prinsdal skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Prinsdal skole Øvre Prinsdalsvei 54, 1263 Oslo
Prinsdal skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Prinsdal skole Øvre Prinsdalsvei 54, 1263 Oslo