LJAN SOKN

1168 OSLO 23 62 98 00 post.ljan@oslo.kirken.no

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Nordstrand og Ljan menighetskontor, Ekebergveien 238, 1166 Oslo, Tirsdag-fredag 10.00-14.00 i perioden 13. august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

Ljan skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Ljan skole Gladvollveien 35, 1168 Oslo
Ljan skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Ljan skole Gladvollveien 35, 1168 Oslo
Nordstrand skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Nordstrand skole Nordstrandveien 27, 1163 Oslo
Nordstrand skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Nordstrand skole Nordstrandveien 27, 1163 Oslo
Rosenholm skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Rosenholm skole Nordåsveien 160–162, 1251 Oslo
Rosenholm skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Rosenholm skole Nordåsveien 160–162, 1251 Oslo