HAUKETO/PRINSDAL SOKN

1263 OSLO 23 62 98 50 post.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
INGJERD KARIN TØRRING f. 1951, Jurist Prinsdal
2
TORLEIF KOFOED MÅNSSON f. 1971, Bygningskonstruktør Hauketo
3
LARS ANDERS HÅKAN THYLÉN f. 1965, Biolog Toppåsen
4
HENRIETTE FELIX f. 1998, Lærling Prinsdal
5
DAG OSVALD MYHRE-NIELSEN f. 1951, Fakultetsdiriktør Prinsdal
6
PER FROGNER f. 1954, Seniorrådgiver Prinsdal
7
ATLE NÆSHEIM f. 1966, Lektor og fagkoordinator Prinsdal
8
ÅSE RAUAN f. 1962, Barnehagestyrer Hauketo
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Hauketo-Prinsdal kirke 25.8 kl. 12.30 - 13.30
Alle valgkretser i soknet Hauketo-Prinsdal kirke 28.8 kl. 11-15.00
Alle valgkretser i soknet Oslo Domkirke fra 10. august - 1. september, egne åpningstider
Alle valgkretser i soknet Hauketo-Prinsdal kirke 27.8 kl. 18.30-20.00

Her stemmer du (stemmekretser)

Prinsdal skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Skolebygget følg skilting Øvre Prinsdalsvei 54, 1263 Oslo
Prinsdal skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Skolebygget følg skilting Øvre Prinsdalsvei 54, 1263 Oslo
Toppåsen skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Skolebygget følg skilting Tiriltunga 5, 1259 Oslo
Toppåsen skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Skolebygget følg skilting Tiriltunga 5, 1259 Oslo