HAUKETO/PRINSDAL SOKN

LERDALSFARET 7, 1263 OSLO 23 62 98 50 post.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
INGJERD KARIN TØRRING f. 1951, Jurist Prinsdal
2
TORLEIF KOFOED MÅNSSON f. 1971, Bygningskonstruktør Hauketo
3
LARS ANDERS HÅKAN THYLÉN f. 1965, Biolog Toppåsen
4
HENRIETTE FELIX f. 1998, Lærling Prinsdal
5
DAG OSVALD MYHRE-NIELSEN f. 1951, Fakultetsdiriktør Prinsdal
6
PER FROGNER f. 1954, Seniorrådgiver Prinsdal
7
ATLE NÆSHEIM f. 1966, Lektor og fagkoordinator Prinsdal
8
ÅSE RAUAN f. 1962, Barnehagestyrer Hauketo