VINGER SOKN

2213 KONGSVINGER 62 88 66 80 post@kongsvinger.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 12. August til 6. september, hverdager fra kl. 10 - 14, Kirkekontoret, Nygata 6, 2213 Kongsvinger
AUSTMARKA 20. august fra kl. 16 - 18 Austbo, Åbogenvegen 27, 2224 Austmarka

Her stemmer du (stemmekretser)

AUSTMARKA 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Vennersberg skole Duevegen 2, 2209 Kongsvinger
SENTRUM NORD 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Kongsvinger ungdomsskole, Tråstadhallen Markensvegen 20, 2212 Kongsvinger
SENTRUM SYD 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Holthallen Tajevegen 25, 2211 Kongsvinger
SENTRUM VEST 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Langeland skole Øvre Langelandsveg 65, 2214 Kongsvinger
SENTRUM ØST 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Vennersberg skole Duevegen 2, 2209 Kongsvinger