AUSTMARKA SOKN

, 2224 AUSTMARKA 62 88 66 80 post@kongsvinger.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Fra 12. August til 6. september, hverdager fra kl. 10 - 14, Kirkekontoret, Nygata 6, 2213 Kongsvinger
AUSTMARKA 20. august fra kl. 16 - 18 Austbo, Åbogenvegen 27, 2224 Austmarka

Her stemmer du (stemmekretser)

AUSTMARKA 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Austmarka skole Rindavegen 10