VANG SOKN

2317 HAMAR 625 63 750 post.hamar@kirken-hamar.no

Nominasjonskomiteens liste

1
INGER MARIE STEINSLAND FÆSTER f. 1968 Vang på Hedmarken
2
ARILD BERG f. 1967 Ridabu
3
ESPEN LILJAN BJERKÅS f. 1984 Hamar
4
ANE BØRRESEN f. 1976 Vang på Hedmarken
5
CATHRINE ARNESEN f. 1970 Ridabu
6
AUGUST AASEN f. 1996 Ridabu
7
ELIN GULLHAV f. 1962 Ridabu
8
OLE ANDERS TOMTER f. 1960 Vang på Hedmarken
9
TOVE INGRID MAURSTAD TUKO f. 1947 Vang på Hedmarken
10
MARIA YRAN f. 1975 Ridabu
11
KARIN KRISTINE RICHARDSEN f. 1974 Ridabu
12
OLAV SLAGSVOLD f. 1983 Ridabu
13
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret for Hamar og Vang, Holsetgata 2, 2317 Hamar. Mandag - fredag kl. 10:00-14:00 i perioden 12. august - 6. september.

Her stemmer du (stemmekretser)

AJER 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Ajer ungdomsskole Ringgata 233, 2316 Hamar
BØRSTAD 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Børstad ungdomsskole Furnesvegen 115, 2318 Hamar
NEDRE VANG 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Ener ungdomsskole Granvegen 8, 2322 Ridabu
ØVRE VANG 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Lunden skole Midtvangvegen 575, 2324 Vang på Hedmarken