ÅSMARKA SOKN

Storgata 98B, 2390 MOELV 62 33 07 70 post.ringsaker@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
JANNE-HELEN OLASVEEN f. 1980 Åsmarka
2
GRO MEDLIEN f. 1959 Næroset
3
GUNVOR GRØNVOLD f. 1963 Næroset
4
ANDERS AAS f. 1966 Næroset
6
ELI KRISTIN HARBY f. 1959 Åsmarka