ÅSMARKA SOKN

2390 MOELV 62 33 07 70 post-ringsaker@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
JANNE-HELEN OLASVEEN f. 1980 Åsmarka
2
GRO MEDLIEN f. 1959 Næroset
3
GUNVOR GRØNVOLD f. 1963 Næroset
4
ANDERS AAS f. 1966 Næroset
6
ELI KRISTIN HARBY f. 1959 Åsmarka
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret, Storgata 98 B, 2390 Moelv. Mandag - fredag kl 9:00-15:00 i perioden 10.august til 6.september.

Her stemmer du (stemmekretser)

MOELV 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Herredshuset Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv
MOELV 09.09.2019 kl 13:00 - 21:00 Herredshuset Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv