BRØTTUM SOKN

2390 MOELV 62 33 07 70 post-ringsaker@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret, Storgata 98 B, 2390 Moelv. Mandag - fredag kl 9:00-15:00 i perioden 10.august til 6.september.

Her stemmer du (stemmekretser)

BRØTTUM 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Brøttum barne- og ungdomsskole Brøttumsvegen 14/16, 2372 Brøttum
BRØTTUM 09.09.2019 kl 13:00 - 21:00 Brøttum barne- og ungdomsskole Brøttumsvegen 14/16, 2372 Brøttum