STANGE SOKN

2335 STANGE 62 57 89 30 sokneprest.stange@stange.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Stange kirkekontor (Vollasvingen 1) 10.8-6.9 kl 9-15

Her stemmer du (stemmekretser)

OTTESTAD 08.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Tingvoll Storgt. 29
OTTESTAD 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Tingvoll Storgt. 29
STANGE 08.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Tingvoll Storgt. 29
STANGE 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Tingvoll Storgt. 29