VALLSET SOKN

Skalbergvegen 38, 2330 VALLSET 62 57 89 30 sokneprest.vallset@stange.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste