VALLSET SOKN

2330 VALLSET 62 57 89 30 sokneprest.vallset@stange.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

VALLSET Stange Menighetskontor
ÅSBYGDA Stange Menighetskontor

Her stemmer du (stemmekretser)

VALLSET 08.09.2019 kl 14:00 - 19:00 Vallset samfunnshus Måsån 10, 2330 Vallset
VALLSET 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Vallset samfunnshus Måsån 10, 2330 Vallset
ÅSBYGDA 08.09.2019 kl 14:00 - 19:00 Åsbygda skole Åsvang, 2332 Åsvang
ÅSBYGDA 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Åsbygda skole Åsvang, 2332 Åsvang