SAND SOKN

, 2120 SAGSTUA 62 97 88 20 tt844@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
TROND FRED SOLLØST f. 1945, Pensjonist Sagstua
2
EIRA MÅLFRID LINDEMARK f. 1944, Pensjonist Sagstua
3
TONE NYBAKK FOSSEN f. 1964, Barnehageassistent Sagstua
4
LAILA MARGRETE BAKKE f. 1942, Pensjonist Sagstua
5
OLE TAMLAG f. 1965, Lærer Sagstua
6
GRY ROLLAG FØSKER f. 1964, Fylkesstyrerepresentant Sagstua
7
KAI YNGVE VANGEN f. 1960, Tømrer Sagstua
8
ARNFINN FOSSEN f. 1953 Sagstua
9
BRITT HELENE LUNDE LØFSGÅRD f. 1956, Adjunkt Sagstua
10
LILLIAN SERINE SØNSTERUD f. 1974, Helsefagarbeider Sagstua
11
TURID AAS THORSTENSEN f. 1958, menighetssekretær Sagstua
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Pustehullet i Mo 28. august 17.30-18.00 og 18.30.19.00
Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret i Mo tirsdager og torsdager 12-15 Kirkekontoret på Rådhuset Skarnes mandager og onsdager 12-15
Alle valgkretser i soknet Pustehullet i Sand 21. august 17.30-18.00 og 18.30-19.00

Her stemmer du (stemmekretser)

SAGSTUA 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Sagstua -Milepelen Milepelen