MO SOKN

2130 KNAPPER 62 97 88 20 tt844@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
FINN EGIL SANDMO f. 1958, Pensjonert offiser Gardvik
2
ANNE LENE SNEKKERLIEN SUNDET f. 1970, Lærer - Sand sentralskole Knapper
3
HARALD OTTAR TRØSEID f. 1953, Pensjonist Austvatn
4
BODIL CARLSON f. 1944, Pensjonist Gardvik
5
ROBIN MOSETER f. 2001, Student Knapper
6
IRENE BEKKEN f. 1949, Pensjonist Gardvik
7
GRETHE VERONICA NORDHAGEN RODE f. 1975, Sivil Ind.des./gründer Austvatn
8
BJØRN IVAR LUND f. 1987, Butikkmedarbeider Gradvik
9
TONE HELEN SÆTHER f. 1964, Adjunkt Gardvik
10
ANNE VICTORIA HEIBERG f. 1963, Daglig leder Tonergarden Gardvik
11
RAGNHILD TRØSEID MATHISEN OLSBERG f. 1943, Pensjonist Austvatn