OPPSTAD SOKN

2100 SKARNES 62 96 80 80 as679@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
KRISTIN SANDERUD f. 1972, Slagsykepleier Skarnes
2
RUNE GAUSTAD f. 1975, Daglig leder Skarnes
3
GUNNAR JAKOBSEN f. 1953, Vaktmester SOAS Skarnes
4
AINA HELEN BERG-AAS f. 1956, Spesial helsefagarbeider Skarnes
5
ARNE LIEN f. 1959, Vedlikeholdsteknikker Skarnes
6
RANDI BRATT f. 1975, Innehaver av Hobbytunet Oppstad
7
ELLEN BRYNJULVSRUD f. 1970, Bonde Oppstad
8
HELEN NERBY f. 1969, Førskolelærer Skarnes
9
RANDI GAUSTAD f. 1954, Lærer Skarnes
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret på Rådhuset i Skarnes mandager og onsdager 12-15. Kirkekontoret i Mo (ved Mo kirke) tirsdager og torsdager 12-15.

Her stemmer du (stemmekretser)

Skarnes 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kulturhuset Skogtun Skogtun
Slåstad 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Samfunnshuset Slåstad