HOF SOKN

, 2266 ARNEBERG 62 95 58 50 post@aasnes.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10.08.19-06.09.19 Åsnes og Hof kirkekontor, Skolevegen 33, 2270 Flisa i åpningstidene mandag til torsdag kl 10.00-14.00.

Her stemmer du (stemmekretser)

Jara 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Jara skole Hofvegen 390, 2266 Arneberg