ARNEBERG SOKN

, 2266 ARNEBERG 62 95 58 50 post@aasnes.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10.08.19-06.09.19 Åsnes og Hof kirkekontor, Skolevegen 33, 2270 Flisa i åpningstidene mandag til torsdag kl 10.00-14.00.

Her stemmer du (stemmekretser)

Flisa 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Biblioteket 2. etasje i Rådhuset Rådhusgata 1, 2270 Flisa