GJESÅSEN SOKN

, 2280 GJESÅSEN 62 95 58 50 aasnes.sokneprest@aasnes.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10.08.19-06.09.19 Åsnes og Hof kirkekontor, Skolevegen 33, 2270 Flisa i åpningstidene mandag til torsdag kl 10.00-14.00.

Her stemmer du (stemmekretser)

Sønsterud 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Sønsterud skole Sønsterud 1, 2280 Gjesåsen