NORDSKOGBYGDA SOKN

, 2410 HERNES 62 43 52 70 kirkekontoret@elverum.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Elverum kirkekontor, Prestegårdsvegen, 12.8-6.9 kl. 08:00-15:30

Her stemmer du (stemmekretser)

BERGHEIM 09.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Bergheim skolehus Bergeberget 159, 2410 Hernes
JULUSMOEN 09.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Skogvang Skogvang
KIRKEBY 09.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Kirkeby oppvekstsenter Nordskogbygdvegen 463, 2410 Hernes