SØRSKOGBYGDA SOKN

2414 ELVERUM 62 43 52 70 kirkekontoret@elverum.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Elverum kirkekontor, Prestegårdsvegen, 12.8-6.9 kl. 08:00-15:30

Her stemmer du (stemmekretser)

KYNNBERGET 09.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Kynnberget grendehus Sørskogbygdvegen 1145, 2412 Sørskogbygda
SILJUBERGET 09.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Høyvang Sørskogbygdvegen 1882, 2412 Sørskogbygda
SØRSKOGBYGDA 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Sørskogbygda skole Sørskogbygdvegen, Sørskogbygda
SØRSKOGBYGDA 09.09.2019 kl 14:00 - 19:00 Sørskogbygda skole Sørskogbygdvegen, Sørskogbygda