SØRE OSEN SOKN

2420 TRYSIL 47 77 59 95 post@trysil.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Trysil kirkekontor, Slettmovegen 25, 2420 Trysil. Mandag-fredag kl 10.00-12.00 i perioden 10.august til 6.september 2019.

Her stemmer du (stemmekretser)

SØRE OSEN 09.09.2019 kl 12:00 - 18:00 Søre Osen samfunnshus 2428 Søre Osen