TØRBERGET SOKN

2420 TRYSIL 47 77 59 95 post@trysil.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
OLE MARTIN NORDERHAUG f. 1949, Pensjonist/næringsdr. Storsvea
2
EVA NYSTED f. 1951, Pensjonist Tørberget
3
PER ARTHUR ENSRUD f. 1950, Pensjonist Tørberget
4
INGER OTTERSHAGEN f. 1964, Renholdsoperatør Storsvea
5
KARIN STORSVEEN HOLTH f. 1962, Musiker Midtskogsberget
6
ANITA EKSE KRISTIANSEN f. 1973, Kokk Midtskogsberget
7
ELISABETH SLAAEN BLIKSTAD f. 1956, Pensjonist Tørberget
8
HANS PETER NYHUUS f. 1958, Sjåfør og gardbruker Varåholla
9
LIV SISSEL ENSRUD f. 1949, Pensjonist Tørberget
10
ANITA ERIKSEN f. 1965, Lærer Tørberget
11
PAUL HALVDAN KRISTIANSEN f. 1975, Fabrikkarbeider Storsvea
12
KURT BAKKE f. 1952, Fabrikkarbeider Midtskogsberget
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Trysil kirkekontor, Slettmovegen 25, 2420 Trysil. Mandag - fredag kl 10.00-12.00 i perioden 10.august til 06. september 2019.

Her stemmer du (stemmekretser)

TØRBERGET 09.09.2019 kl 12:00 - 18:00 Samfunnshuset Framnes 2429 Tørberget