ØSTBY SOKN

2420 TRYSIL 47 77 59 95 post@trysil.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

1
SIV RØNNINGEN f. 1953, Byggesakingeniør Fjellbygda
2
SISSEL MYHRE STORBÆK f. 1965, Hjelpepleier Østby
3
ROAR ØSTMOE f. 1969, Postombud Østby
4
OLE MAGNUS OUREN f. 1976, Bonde Ny Jord
5
RENATE HANSSEN f. 1993, Barne- og ungdomsarbeider Østby
6
MADELEINE FALDMO SKOGBERGET f. 1988, Barne- og ungdomsarbeider Østby
7
TOVE BEKK f. 1955, Industriearbeider Østby
8
LISBET NESBAKKEN f. 1953, Renholder/Barnehageas. Østby
9
VIVI KARLSMOEN SKJÆRHOLDEN f. 1973, Fagarbeider Østby
10
ELSE MARIE HEDSTRØM f. 1944, Pensjonist Nesvollberget
11
PER EDVARD PEDERSEN f. 1962, Byggmester Østby
12
SUE BJØRSETH f. 1965, Kirketjener Østby
13
KRISTINE NERHAGEN f. 1958, Avisombud Ny Jord
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Trysil kirkekontor, Slettmovegen 25, 2420 Trysil. Mandag-fredag kl 10.00-12-00 i perioden 10.august til 6.september 2019.

Her stemmer du (stemmekretser)

NESVOLDBERGET 09.09.2019 kl 12:00 - 18:00 Grendehus Granly 2423 Østby
ØSTBY 09.09.2019 kl 12:00 - 18:00 Samfunnshus Skogheim 2423 Østby