SJØLI SOKN

2484 RENDALEN kirkevergen@rendalen.kirkene.net

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 12.august-6.september, mandag-fredag, kl.09.00-kl.15.00 på kirkekontoret

Her stemmer du (stemmekretser)

Rendalen, sør 09.09.2019 kl 09:00 - 18:00 Rendalen sjukehjem Søstuveien 25