DESET SOKN

2450 RENA 62 44 29 10 ingrun.jule@amot.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Åmot kirkekontor, Sjøgata 29, 2450 Rena. Tirsdag, Torsdag og Fredag kl 10-14 i perioden 10.august til 6.september.

Her stemmer du (stemmekretser)

DESET 09.09.2019 kl 09:00 - 14:00 Deset grendehus Kvennbekkveien 32