ØVRE RENDAL SOKN

, 2485 RENDALEN kirkevergen.rendalen@fjellnett.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 12.august-6.september, mandag-fredag, kl.09.00-kl.15.00 på kirkekontoret

Her stemmer du (stemmekretser)

Rendalen, nord 09.09.2019 kl 09:00 - 18:00 Rendalen kommunehus Hanestadveien 1