TOLGA SOKN

2540 TOLGA 62 49 65 93 kirkekontoret@tolga.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
BRITT REIDUN UTSETH ERLIEN f. 1962 Stasjonsbakken 37
2
OLA LIEN f. 1957 Gammelveien 178
3
JULIE SKOGSRUD JORDET f. 1991 Volsvangveien 130
4
ØYSTEIN GJELTEN BAKKEN f. 1991 Øvre Tolgenslivei 28
5
JAN STORBÆKKEN f. 1969 Rørosveien 2307
6
ANN SÆTHER f. 1967 gammelveien 199
7
JAN MAGNE FLATEN f. 1965 Bakkagata 25
8
MPULA RICHARD MUKOYO f. 1961 Skoleveien 5
9
ØIVIND AASEN KRONSTAD f. 1966 Gammelveien 207
10
KARI GJELTEN f. 1952 Rørosveien 2020
11
SIRI MERETE MOE TOLLAN f. 1949 Kronmoen 17
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

TOLGA (inkl. Hodalen) Tolga kommunehus. Perioden 12. august til 6. september 2019. Kl. 09:00-15:00

Her stemmer du (stemmekretser)

TOLGA (inkl. Hodalen) 09.09.2019 kl 10:00 - 18:00 Sætershallen 2540 Tolga