VINGELEN SOKN

, 2540 TOLGA 62 49 65 93 kirkekontoret@tolga.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
HILDE GELLEIN LØKKEN f. 1980 Åsengan 45
2
EINAR HEGGSTAD f. 1951 Eggeliveien 173
3
ANNE KRISTIN AAMO f. 1967 Røsliveien 166
4
STIAN NYSTUEN f. 1978 Røsliveien 70
5
HEGE IREN TOLLAN f. 1961 Røsliveien 148
6
BJØRN IVAR AASHEIM f. 1965 Gammelveien 735
7
INGA IVERSEN AASEN f. 1989 Vingelsåsen 53
8
RAGNAR SOLLID f. 1969 Nordate 223
9
ELIN GRINDVOLL GRANSLETTEN f. 1985 Granslettgjelen 13
10
GEIR RØNNING f. 1974 Nordate 200
11
ELIN VANGSTRØEN f. 1979 Smedåsgjelen 75
12
JOSTEIN ØSTVANG f. 1989 Gammelveien 459
13
UNNI KROKEN f. 1959 Nordate 20
14
SVEINAR AASGÅRD f. 1992 Vingelsåsen 119
15
ANNE PIA SÆTER f. 1970 Nordate 36
16
TORE HILMARSEN f. 1992 Hallrøstveien 24
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Tolga kommunehus, Brugata 38, Tolga. Perioden 12.08.2019-06.09.2019. kl. 09:00-15.00

Her stemmer du (stemmekretser)

TOLGA (inkl. Hodalen) 09.09.2019 kl 10:00 - 18:00 Sætershallen 2540 Tolga
VINGELEN 09.09.2019 kl 10:00 - 18:00 Samfunnshuset Fjellheim Nordate 18, 2542 Vingelen