TYLLDALEN SOKN

2510 TYLLDALEN 62 48 55 60 post@tynsetkirke.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
OLAV HORTEN f. 1953, Kårkall/Avløser Tylldalen
2
AUD HORGMO OLSBERG f. 1952, Førskolelærer Tylldalen
3
LARS HOGSTAD f. 1949, Pensjonist/Bonde Tylldalen
4
GUNN ENGEN f. 1977, Lærer/Bonde Tylldalen
5
ØYVIND RØE f. 1973, Helse og ungdomsarbeider Tylldalen
6
IDUNN GRINDFLEK f. 1958, Skoleass./Leder for SFO Tylldalen
7
STEIN HORTEN f. 1952, Yrkesfaglærer Tylldalen
8
VIGDIS FISKVIK f. 1963, Butikkmedarbeider Tylldalen
9
JON KIRKBAKK f. 1953, Seniorrådgiver/Gardsdreng Tylldalen
10
ANNETTE GRØTLI FOSSEN f. 1980, Helsefagarbeider Tylldalen
11
BJØRN VEGARD BJØRKLUND f. 1953, Organist/Daglig leder Tylldalen