NARBUVOLL SOKN

2550 OS I ØSTERDALEN 62 47 03 43 kirkekontoret@os.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Os kirkekontor tir,ons,tors kl. 09-14 i perioden 13.8-5.9

Her stemmer du (stemmekretser)

NARJORDET 09.09.2019 kl 13:00 - 17:00 Solvang Grendehus 2550 Os i Østerdalen
TUFSINGDALEN 09.09.2019 kl 13:00 - 17:00 Tufsingdal samfunnshus 2555 Tufsingdal