NORDRE ÅL SOKN

2618 LILLEHAMMER 61 27 08 88 post.lillehammer@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret, Fåberggata 128, 2615 Lillehammer
Alle valgkretser i soknet 12.august - 6.sept, mandag - fredag kl 10.00 - 14.00

Her stemmer du (stemmekretser)

SENTRUM 08.09.2019 kl 15:00 - 19:00 Håkonshall Nordsetervegen 45, 2618 Lillehammer
SENTRUM 09.09.2019 kl 08:00 - 20:00 Håkonshall Nordsetervegen 45, 2618 Lillehammer