HUNN SOKN

Strandgata 13A, 2815 GJØVIK 61 14 64 80 post@gjovik.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

2
SVEIN TRONDSEN f. 1963
3
SOLVOR SANDMARK f. 1969, Støttekontaktkoordinator
6
ANNE VIFLADT f. 1969, Sykepleier
10
ELIN STIKBAKKE f. 1980
12
SILJE GARLIE f. 1974
15
ÅSE DAHL f. 1944