HUNN SOKN

2815 GJØVIK 61 14 64 80 post@gjovik.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10.-30. august. Kirkekontoret, Strandgata 13A, Gjøvik
Alle valgkretser i soknet 2.-6. september. Gjøvik rådhus, Kauffeldts Plass 1, Gjøvik

Her stemmer du (stemmekretser)

Hunndalen 08.09.2019 kl 15:00 - 19:00 Blomhaug skole Skolevegen 9, 2827 Hunndalen
Hunndalen 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Blomhaug skole Skolevegen 9, 2827 Hunndalen
Nordbyen 08.09.2019 kl 15:00 - 19:00 Fredheim skole Kronprins Olavsvei 31, 2819 Gjøvik
Nordbyen 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Fredheim skole Kronprins Olavsvei 31, 2819 Gjøvik