BØVERDALEN SOKN

2687 BØVERDALEN 61 21 73 39 kyrkjelydssekreter@lom.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
MINA RIGMOR MARSTEIN f. 1962 Bøverdalen
2
MAGNHILD SYNNØVE SKAMSDALEN f. 1949 Bøverdalen
3
OLAV DAGFINN KVÅLSHAGEN f. 1957 Bøverdalen
4
RAGNHILD ANNE AAMOT KVEEN f. 1951 Bøverdalen
5
LARS LIULF STEE f. 1969 Bøverdalen
6
OLUF REIDAR KVÅLSHAGEN f. 1954 Bøverdalen
7
HEIDI KRISTIN FAGERSAND f. 1967 Bøverdalen