VÅGÅ SOKN

2680 VÅGÅ 61 29 37 40 postmottak@vaga.kyrkja.no

Nominasjonskomiteens liste

1
ARVE AASHEIM f. 1961, Byggmester Tessanden
2
ERIK LILLEBRÅTEN f. 1966, Direktør Vågåmo
3
KARI AASGAARD f. 1969, Treskjærer Skogbygda
4
TONJE EILIN ULSLETTEN f. 1992, Kunderådgjevar Sjårdalen
5
ISELIN VISTEKLEIVEN f. 1983, Ordførar Tessanden
6
MARIT G BJØRNSTAD f. 1944, Pensjonist Lalm
7
PAUL ØIEN f. 1961, Almenningsbestyrar Randsverk
8
ANDERS SVARE f. 1956, Pensjonist/Rovviltkontakt Skogbygda
9
ASTRID SYNNØVE MELBY f. 1943, Pensjonist Lalm
10
SVEIN BLANKENBORG f. 1952, Pensjonist Vågåmo
11
ERLING HÅKON ULSAND f. 1940, Pensjonist Nordherad
12
JENNY KRISTIN KLUFTEN f. 1952, Pensjonist Sjårdalen
13
TORILL KJØK f. 1947, Pensjonist Nordherad
14
KARI STRANGSTAD f. 1960, Barnehagelærer Sjårdalen
15
BERGLJOT TOVE SMEDSMO f. 1943, Pensjonist Vågåmo
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Vågå kyrkjekontor, Edvard Stormsveg 2, 2680 Vågå. Måndag-fredag kl. 08.00 - 15.00 i perioda 10. august - 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

LALM 08.09.2019 kl 15:00 - 18:00 Lalm Samfunnshus Kokkehølvegen 1, 2682 Lalm
LALM 09.09.2019 kl 10:00 - 18:00 Lalm Samfunnshus Kokkehølvegen 1, 2682 Lalm
VÅGÅMO 08.09.2019 kl 15:00 - 18:00 Kyrkjekontoret i Vågå Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
VÅGÅMO 09.09.2019 kl 10:00 - 18:00 Kyrkjekontoret i Vågå Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå