SØDORP SOKN

2640 VINSTRA 61 21 62 90 marit.hagen@nord-fron.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
STIG SMESTAD f. 1958, Pensjonist
2
TORUN JOHANNE KONGSLI f. 1976, Legesekretær
3
KIRSTEN DINA LEINE f. 1957, Pensjonist
4
EVA HILDE BAKKEN f. 1954, Pensjonist
5
RANDI BRENDEN f. 1945, Pensjonist
6
HILDE TORGERSEN BJØRKHEIM f. 1967, Dagligleder
7
ANNA BRYHN f. 1953, Pensjonist
8
BIRGIT LUNDE HAUGEN f. 1950, Kontorsekretær
9
ODDVEIG GJERDINGEN f. 1949, Hjelpepleier
10
BJØRG HELENE KOLÅS f. 1952, Butikkmedarbeider
11
RAGNA SILLI ROGNSTAD f. 1944, Pensjonist
12
MARIT TAARUD KIRKNES f. 1950, Pensjonist
13
RANDI WESTGAARD f. 1971, Sykepleier
15
ANNE MERETHE BAKKEN LØKKEN f. 1969, Renholdsoperatør
16
AUD IREN HUSE f. 1958, Renholdsoperatør
17
SIMEN SKOE f. 1983, Musikkskolelærer