NORD-SEL SOKN

2670 OTTA 61 20 90 50 post@sel.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Alle hverdager kl. 10.00-14.00 Sel kirkekontor, Storgata 21, 2670 Otta i perioden 12. august - 6. september 2019.

Her stemmer du (stemmekretser)

OTTA 08.09.2019 kl 15:00 - 18:00 Otta samfunnshus Skansen 5 A, 2670 Otta
OTTA 09.09.2019 kl 12:00 - 19:00 Otta samfunnshus Skansen 5 A, 2670 Otta
SEL 08.09.2019 kl 15:00 - 18:00 Sel samfunnshus Nerøygardsvegen 83, 2672 Sel
SEL 09.09.2019 kl 12:00 - 18:00 Sel samfunnshus Nerøygardsvegen 83, 2672 Sel