BALKE SOKN

, 2848 SKREIA 61 14 70 20 balke@ostre-toten.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
ERIK HAUGOM f. 1969 2850 Lena
2
MATS HALVORSRUD f. 1975 2848 Skreia
3
BIRGIT MARIE NORDENGEN f. 1954 2848 Skreia
4
AUDUN NILSEN AASS f. 1969 2850 Lena
5
VIGDIS ENGEN HOLMSTAD f. 1974 2848 Skreia
6
HANS ESBEN GIHLE f. 1972 2848 Skreia
7
TOVE HENSVOLD f. 1962 2848 Skreia
8
JAN ARNE LØNSETH f. 1968 2848 Skreia
9
EGIL OLSTAD f. 1962 2848 Skreia
10
LIV KARIN KVAL f. 1959 2850 Lena
11
HEGE VALLER ALFSTAD f. 1976 2848 Skreia
12
RANDI BALKE HVEEM f. 1951 2848 Skreia
13
ASTRID DANBOLT f. 1957 2848 Skreia
14
KJERSTI FLENES f. 1977 2848 Skreia
15
RANDI BJERKE f. 1971 2848 Skreia
16
ELI-ANNE RINGLUND f. 1948 2848 Skreia
17
ANNE LISE GRANUM LUNDBY f. 1974 2850 Lena
18
LIV GJERLAUG f. 1963 2848 Skreia
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Hoff menighetskontor, Tømmerholsvegen 320, 2850 Lena. Tirsdag, onsdag og torsdag 10:00-14:00 i perioden 10.august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

KAPP 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Østre Toten Kulturhus Rossgutua 3, 2848 Skreia
KAPP 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Østre Toten Kulturhus Rossgutua 3, 2848 Skreia
LENA 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Østre Toten Kulturhus Rossgutua 3, 2848 Skreia
LENA 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Østre Toten Kulturhus Rossgutua 3, 2848 Skreia
SKREIA 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Østre Toten Kulturhus Rossgutua 3, 2848 Skreia
SKREIA 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Østre Toten Kulturhus Rossgutua 3, 2848 Skreia