SØNDRE LAND SOKN

2860 HOV 61 12 66 70 post.kirken@sondre-land.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
BENTE SKÅRBERG f. 1955, Personal- og adm.sjef Øverbybakken 6,2864 Fall
2
KIM ANDRÉ HALHJEM f. 1984, Ambulansearbeider Røbergenga 10,2860 Hov
3
KARI NERENG f. 1962, Miljøarbeider Røbergenga 2A, 2860 Hov
4
BERIT SKOGSBAKKEN AASEN f. 1944, Pensjonist Lausgardsvn 579,2860 Hov
5
KARI LARSEN JANSEN f. 1962, Arbeidsveileder Randsfjvn 780, 2864 Fall
6
MARIT JORUN AMLIEN f. 1950, Pensjonist Møllevegen 17, 2864 Fall
7
KARIN MAYLEN STØTTERUD RYLANDER f. 1968, Tannhelsesekretær Røbergenga 12A,2860 Hov
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 14/8,20/8,27/8,3/9

Her stemmer du (stemmekretser)

HOV 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Biblioteket Hov Hovsbakken 1 2860 Hov
HOV 09.09.2019 kl 10:00 - 19:00 Biblioteket Hov Hovsbakken 1 2860 Hov