HEDALEN SOKN

3528 HEDALEN 61 34 85 80 post.sor-aurdal@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Bagn kirkekontor, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn tirsdag-torsdag 09.00-15.00 i perioden 20. august -5. september

Her stemmer du (stemmekretser)

Hedalen 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Hedalen b/u skole Hedalsvegen 2100, 3528 Hedalen
Hedalen 09.09.2019 kl 10:00 - 18:00 Hedalen b/u skole Hedalsvegen 2100, 3528 Hedalen