NORD-ETNEDAL SOKN

Kyrkjekontoret Kyrkjevegen 26, 2890 ETNEDAL 61 12 13 00 soknepresten@etnedal.kyrkja.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste