ROGNE SOKN

2943 ROGNE 61 35 25 78 kyrkjekontoret@oystre-slidre.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste