HØRE SOKN

2973 RYFOSS 61 36 95 90 gh575@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres. Mandag-fredag kl 9.00-15.00 i perioden 10. august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

VANG 08.09.2019 kl 13:00 - 17:00 Foajeen, Vang barne- og ungdomsskule Tyinvegen 5035, 2975 Vang i Valdres
VANG 09.09.2019 kl 09:00 - 18:00 Foajeen, Vang barne- og ungdomsskule Tyinvegen 5035, 2975 Vang i Valdres