SILJAN SOKN

3748 SILJAN 35 94 11 74 menighetskontoret@siljan.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
BRYNJAR RISMYHR f. 1947 Snurråsen, Siljan
2
RAGNE FEEN RØNJOM f. 1952 Snurråsen, Siljan
3
EVA VELSTAD KJÆR f. 1970 Rustadveien, Siljan
4
ANN-KRISTIN LØVVIKEN KISTE f. 1976 Holte Skog, Siljan
5
WILLY SOLBERG f. 1952 Opdalsveien, Siljan
6
GRY OLAUSSEN f. 1945 N Hesterønningen, Siljan
7
KJELL MORTEN NYSTAD f. 1953 Austadveien, Siljan
8
RAGNHILD LØVER f. 1944 Saga, Siljan
9
HALVOR STAULEN f. 1952 Snurråsen, Siljan
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Siljan menighetskontor, Sentrumsveien 87, 3748 Siljan. Tirsdager og torsdager 09.00-12.00 i perioden 12. august -6. september
Alle valgkretser i soknet Siljan sykehjem, Sentrumsveien 22, 3748 Siljan . 27. august kl 12.00
Alle valgkretser i soknet Siljan kirke, Opdalsveien 133, 3748 Siljan. Søndag 1. september kl 11.00

Her stemmer du (stemmekretser)

SILJAN 08.09.2019 kl 11:00 - 13:00 Siljan kirke Opdalsveien 133
SILJAN 09.09.2019 kl 11:00 - 20:00 Siljan ungdomsskole, 1 etg Sentrumsveien 107